بایگانی برچسب: فرکانس

رویاهایی که به واقعیت تبدیل می شوند؛ قانون مدارها

رویاهایی که به واقعیت تبدیل می شوند؛ قانون مدارها همیشه گفته ایم که جهان هستی از قوانین خاصی پیروی می کند و همه ی کنش ها و واکنش های درون آن بر اساس این قوانین اتفاق می افتند. قرار است امروز با قانون مدارها آشنا شویم. کمی برگردید به عقب، تقریبا زمانی که در مدرسه […]

نقش ایجاد احساس خوب در رسیدن به ثروت و موفقیت

ایجاد احساس خوب

نقش ایجاد احساس خوب در رسیدن به ثروت و موفقیت ایجاد احساس خوب مهمترین عاملی است که برای ارسال فرکانس‌های جذب موفقیت و ثروت مورد نیاز است. به طوری که آن را شاه‌کلید قانون جذب و موفقیت می‌دانند. در بحث‌های موفقیت و آموزش قوانین جهانی موفقیت همیشه در مورد افکار مثبت و تکرار این افکار […]

آیا می‌دانید منظور از فرکانس و ارسال فرکانس به کائنات چیست؟

فرکانس

فرکانس یا بسامد در مباحث مختلف تعاریف متفاوتی دارد.  ولی در یک تعریف کلی می‌توان گفت فرکانس به تعداد تکرار یک کار در واحد زمان (معمولا یک ثانیه) گفته می‌شود. یا طبق تعریف وکی پدیا فرکانس، معیار اندازه‌گیری تعداد تکرار یک رخداد در یک واحد زمانی معین است. مثلا تعداد ارتعاش یک ماده در یک ثانیه فرکانس […]

fa_IRPersian
fa_IRPersian