بایگانی برچسب: اهداف توسعه فردی

تعریف عملگرایی

تعریف عملگرایی: عملگرایی یا پراگماتیسم از نظر فلسفه بدست آوردن دانش از طریق تجربه است. پراگماتیسم این است که اثر عملی، تعیین کننده‌ی اصلی صداقت دانش و اعتبار باور به زندگی اجتماعی مردم است.  به طور مثال: رسیدن به سود واقعی در شغلی نشان دهنده‌ی بدست آوردن دانش و تجربه کافی در آن کار است. […]

سه بخش اصلی در توسعه فردی

اصول تغییر

سه بخش اصلی در توسعه فردی یه روز مربیم، آقای ارل شواف، بهم گفت: «جیم، اگه می‌خوای ثروتمند و خوشحال باشی، این درسو خوب یاد بگیر: یاد بگیر که بیشتر از اون که روی شغلت کار کنی، روی خودت کار کنی.» توسعه فردی کاریه که تموم عمر باید انجامش داد.  می‌دونی، چیزی که بهش تبدیل […]

اهداف توسعه فردی

اهداف توسعه فردی

اهدف توسعه فردی را می‌توان مکمل مقالات توسعه فردی با توسعه باورها همراه است و مقاله عملگرایی در توسعه فردی   نام گزاری کرد در مقالاتی که به آنها اشاره شد شما با آگاهایی آشنا خواهید شد که هر شخصی اگر تمرینات و کاری‌هایی که در آن مقالات به آنها اشاره کردیم عمل کند به جواب‌هایی […]

fa_IRPersian
fa_IRPersian