تعریف عملگرایی

تعریف عملگرایی:

عملگرایی یا پراگماتیسم از نظر فلسفه بدست آوردن دانش از طریق تجربه است. پراگماتیسم این است که اثر عملی، تعیین کننده‌ی اصلی صداقت دانش و اعتبار باور به زندگی اجتماعی مردم است.  به طور مثال: رسیدن به سود واقعی در شغلی نشان دهنده‌ی بدست آوردن دانش و تجربه کافی در آن کار است.

عملگرایی توسط فیلسوف آمریکایی چارلز سندرز پیرز تعریف شده است، در تعریف عملگرایی آمده است شخص عملگرا همیشه ادعا به عمل کردن دارد و کار می‌کند در نتیجه به نتایج عملی پرباری دست می‌یابد.

فلسفه‌های سنتی تعریف عملگرایی را به دنبال ساختن یک رویکرد جدید و همگام شدن با نیازهای  مردم و خروج از تفکر و قدم نهادن به عمل در پاسخ به ضروریات زندگی با نگاه به آینده می‌دانند.

در تعریف عملگرایی فلاسفه چنین بیان می‌کنند که ذهن به هدفش دست نمی‌یابد مگر آنکه مالک خود را در کار به موفقیت برساند. ایده درست ایده موفق است به این معنا که ایده حاصل از تجربه، هر آنچه را که در واقع به دست آمده است درست است. و اعتبار یک چیز تنها با نتیجه آن اندازه گیری می‌شود.

پراگماتیسم به سمت کار، عملکرد و عملگرا است.

دیوی تعریف عملگرایی را این گونه بیان می‌کند که عملگرایی زندگی هماهنگی، بین فرد و محیطش است.

پراگماتیسم به دنبال چیزی است که واقعاً کار می‌کند و به نتایج عالی دست می بابد و معتقد است ارزش حقیقت تنها با تمرین تعیین می‌شود. ایده‌ها ابزار عمل هستند و ارزش آن‌ها موفقیت را تعیین می‌کند.

دیدگاه عملگرایانه

درخواست از کائنات

پراگماتیسم از دیدگاه معجم فلسفی که معیار صداقت، ایده‌ها و نظرات است اینگونه بیان می‌کند که  این دانش ابزاری برای خدمت به خواسته‌های زندگی است. به طور کلی عملگرایی توصیف هر کسی است که به دنبال موفقیت یا یک مزیت خاص است. بهتر است هر شخص یک عادت خاصی را در وجود خود  شکل دهد و با تمام وجود آن را احساس و باور کند و مدام آن را تمرین کند و آماده انجام هر کاری باشد.

همانطور که جیمز می‌گوید این فلسفه بسته نیست که  نتیجه گیری قطعی در مورد طبیعت و چیزها را می‌دهد. اما فقط یک راه است جایی که خیلی از مشکلات متافیزیکی وجود دارد نمی‌توان راه حل‌های قطعی پیدا کرد بنابراین بحث در اینجا  پایان نمی‌یابد این را نمی‌توان حل کرد و بنابراین باید با تعیین ارزیابی اثرات و عملکرد آن، یک راه مؤثر برای تصمیم گیری در مورد چنین مسائلی وجود داشته باشد.

رویکرد عملگرایی در چنین مواردی تلاش برای توضیح هر ایده به صورت جداگانه با دقت و پیگیری‌های عملی آن ممکن است. اگر اختلاف عملی بین دو ایده در عمل وجود نداشته باشد، آن‌ها به معنای یک چیزند.

منبع: وبسایت اسکندر نوری زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRPersian
fa_IRPersian