بایگانی ماه: مهر ۱۳۹۶

چگونه دوباره شروع کنیم؟

برای این‌که بفهمیم چگونه دوباره شروع کنیم؟ یک منتقد می‌خواهیم که خوشبختانه هر کدام از ما یک منتقد در درونمان داریم و وجود یک منتقد برای ما لازم هست، برای اینکه هدف را از هوس تشخیص دهیم. یادمان باشه اگر در هر کاری شکست خوردیم یک روز بعد یک اتفاق بد مساوی با یک زندگی […]

fa_IRPersian
fa_IRPersian